Cataract operaties in de PRAH

oktober 2020

Enkele malen per jaar komt oogarts Gertrude Meda vanuit de hoofdstad naar de PRAH, waar een oogheelkundige dienst wordt gerund door verpleegkundige en directeur Marius Poda en zijn medewerkers. Veldwerkers gaan naar de dorpen om mensen met cataract op te sporen. Gedurende drie dagen voert dokter Gertrude dan een honderdtal operaties uit. Er zijn ook mogelijkheden om een bril aan te passen en Marius doet ook zelf kleine ingrepen. We ondersteunen de PRAH, in het bijzonder de dienst tandheelkunde en de dienst oogheelkunde.

Noodhulp voor het medisch centrum en voor de PRAH

september 2020

Door de corona pandemie hadden onze partners ook nood aan beschermmateriaal, voorzieningen voor handhygiëne, extra vuilnisbakken, een verbrandingsoven voor het afval... En ook daar gingen de prijzen de hoogte in. De provincie West Vlaanderen voorzag € 10 000 en ook de vzw schonk € 10 000. In hun verslaggeving konden we zien dat dit goed besteed was. 

Optreden Ola Pola medical coverband

14 juni 2019

De parochiezaal van Ename zat afgeladen vol voor het fantastische optreden van de Ola Pola medical coverband. Alle leden van deze band werken in het AZ Oudenaarde. Na de geslaagde acties van vorig jaar bij de open deur dag en op de kerstmarkt wil AZ oudenaarde zich verder inzetten voor de projecten in Burkina. Heel wat diensten bedenken allerlei acties in de aanloop naar De Warmste Week. Je hoort er dus zeker nog meer over! Hartelijk dank aan Ola Pola en aan alle aanwezigen!

Werkbezoek van 26 jan tot 4 febr 2019

januari 2019

Het is een intens en constructief werkbezoek. We worden, zoals steeds, warm onthaald door alle medewerkers. Op vlak van personeel zien we vooruitgang. Er is een kleine, maar vaste groep verpleegkundigen, de nieuwe arts algemene geneeskunde Zakaria Tiemtore is actief betrokken, de nieuwe econoom Koumba Somé is druk in de weer. In de operatiezaal gebeuren orthopedische ingrepen. De samenwerking met het medisch centrum van Dano is zichtbaar in het labo en in de operatiezalen. Naast de investering van € 30 000 kunnen we ook de aankoop van een ziekenwagen in het vooruitzicht stellen. Werkpunten voor de toekomst zijn onder meer: uitbouw van algemene heelkunde, orde en netheid in de lokalen en op de site. De "inauguration", in aanwezigheid van ministers, een vertegenwoordiger van onze ambassade en tal van hoogwaardigheidsbekleders is voor iedereen een feestelijk hoogtepunt.

Medewerkers van de Wereldwinkel Zulte schenken € 1000 voor Burkina

16 dec 2018

De medewerkers van de Oxfam Wereldwinkel, Grote Steenweg 68 in Zulte schenken ieder jaar de opbrengst van het Firtelcafé aan een goed doel. Dit jaar kwamen de projecten van onze vzw aan de beurt. We genoten van een warm onthaal en kregen de kans om onze doelstellingen toe te lichten. 

Het vocaal ensemble Falamingo: hartverwarmende concerten in Torhout en St.-Baafs-Vijve

20 en 21 okt 2018

Falamingo is een a capella groep van zes vrienden die het zingen niet kunnen laten. Sinds 2010 jaren geven ze regelmatig concerten voor het goede doel. Al voor de derde keer zingen ze voor Burkina. Ze brachten liederen van de 15e eeuw tot vandaag, uit Spanje, Italië, Noorwegen,China en Japan, Het wondermooie Japanse lied voor de slachtoffers van de tsunami in 2011 kan niemand onberoerd laten. Iedereen genoot ook van een drankje en een gesprekje na de beide concerten. Hartelijk dank aan de koorleden, aanwezigen en vrijwilligers!

Open Bedrijvendag in AZ Oudenaarde: warme solidariteit

7 okt 2018

Op de Open Bedrijvendag in het AZ Oudenaarde was er een heuse stand van onze vzw. Jan Claeys en Peter Vanbaelen, beiden gynaecoloog in het ziekenhuis, gaan regelmatig naar Burkina Faso om de projecten vorm te geven. Door het aanstekelijk enthousiasme van de medewerkers gingen de kerstkaarten, knuffels en snoepjes vlot van de hand. Het publiek, kinderen en volwassenen, toonde veel belangstelling. Solidariteit met de medemens is hier duidelijk voelbaar.

De Waregemse Gordel: overhandigen cheque van € 5000

15 sept 2018

Op 8 juli  werd er in Waregem en omstreken voor de 18e maal massaal gefietst en gewandeld voor het goede doel. De organisatoren deden er alles aan om de deelnemers een aangename dag, onder een stralende zon, te bezorgen. Het is hartverwarmend te zien hoeveel vrijwilligers zich belangeloos en vol enthousiasme inzetten. Hartelijk dank aan iedereen! Op 15 september mocht onze fiere voorzitter Jan Claeys een cheque van € 5000 in ontvangst nemen. Zo komt de aankoop van een stevige ziekenwagen een stapje dichterbij.

Mathias Coppens speelt Chopin en eigen werk

26 juni 2018

In de concertzaal van de muziekacademie van Waregem kon het talrijk opgekomen publiek genieten van een prachtig concert. Ook het eigen werk van Mathias konden de aanwezigen erg waarderen. Mathias en zijn ouders benadrukten dat iedereen kansen moet krijgen en namen daarom dit initiatief ten voordele van onze projecten. We danken ook de vrijwilligers van de wijk, die steeds met de glimlach klaar staan. We sloten de avond af met een glaasje en vele aangename gesprekken. 

Containertransport naar Burkina

1 maart 2018

Dit keer gaan twee anesthesie toestellen richting Ligmwaarè. We danken de firma Acertys die de toestellen gebruiksklaar heeft gemaakt. Hiermee is de operatiezaal uitgerust volgens de normen van het ministerie in Burkina. Ondertussen volgen twee verpleegkundigen een opleiding anesthesie. Ze zullen binnen anderhalf jaar de ploeg vervoegen. Ook voor de tandarts is er heel wat materiaal voorzien.

Het jongerenkoor van Harelbeke brengt een prachtig kerstconcert in Waregem

23 december 2017

In de stemmig verlichte kerk van Waregem zong het jongerenkoor, onder leiding van Rita Sustronck, ten voordele van de projecten in Burkina. De klassieke kerstliederen werden erg gesmaakt door het publiek dat de refreinen enthoesiast meezong. Nadien was er tijd voor een gezellige babbel. We danken alle vrijwilligers en de verantwoordelijken van de kerk die dit mogelijk maakten. De opbrengst gaat naar de inrichting van een wagen voor ziekenvervoer.

Nicola Meda, minister van volksgezondheid, bezoekt het operatieblok

november 2017

Het starten van de activiteiten in de operatiezaal verloopt niet van een leien dakje. Het inspectieteam stelde dure aanpassingen voor, waarvan we het nut niet steeds inzien. Het bezoek van de minister was daarom een opsteker. Een aantal tekortkomingen worden zo snel mogelijk weggewerkt en hij heeft ons beloofd het dossier te zullen opvolgen. Op de site zijn er overal bouwwerken aan de gang: nieuwe toiletten, installatie van de generator, afwerken van het huis voor de arts, hangar cuisine... Dat is een goed teken.

Het tandartsenkabinet is helemaal herschilderd

september 2017

Père Wilfried, de tandarts waarmee we samenwerken, heeft zijn kabinet helemaal herschilderd. We zorgden reeds voor een goede sterilisator, een nieuwe airco, een frigo en legplanken in het kabinet. Maar vooral de samenwerking met Marianne en de (toen nog) stagaires tandheelkunde motiveerden Wilfried en zijn medewerkers om zijn kabinet een nieuwe en frisse look te geven. 

De Warmste Week, Ballekes voor Burkina

11 december 2016

Een groep jongeren organiseerde "Ballekes voor Burkina" ten voordele van de vzw. In een oogwenk werd een opslagplaats omgetoverd tot een gezellige feestzaal. Chocolade balletjes, pingpongballetjes, marsepein balletjes en vooral balletjes in tomantensaus: het was er allemaal! We danken de organisatoren en aanwezigen voor hun bijdrage en hun enthousiasme.

Leerlingen Van Leiedal Deinze, campus Sint-Hendrik, schenken een cheque

oktober 2016

Voor het goede doel verkochten de leerlingen van het vijfde jaar fairtrade banenen en chocolade. Ze overhandigden een cheque aan Ria Follet. De leerlingen en hun leerkrachten willen hiermee onderstrepen dat respect, empathie, goede gezondheidszorg voor iedereen en duurzame ontwikkeling geen loze begrippen zijn. We hebben in Burkina meteen zes bedden voor de hospitalisatie laten maken. Hartelijk dank!

Sponsor activiteiten ten voordele van Ligmwaarè!

augustus 2015

Op 21 juni 2015 werd Ophélie geboren. Ze is het dochtertje van Thomas en Julie Claeys-Bertrand en het vierde kindje in het gezin. De ouders stelden aan hun vrienden en kennissen voor te storten voor het project in Ligmwaarè.

Annelien Degadt en Christophe Ghijselinck huwden op 28 augustus. Ook zij dragen de uitbouw van het medich centrum Notre Dame de la Providence in Ligmwaarè een warm hart toe en overtuigden zo vele genodigden om een bijdrage te doen. 

Nu zetten we volop in op het containertransport en de inrichting van de operatiezaal. Door de bijdrage van zovele schenkers kunnen we weer toekomstplannen maken samen met de verantwoordelijken in Burkina. Hartelijk dank! 

Père Séverin is voor een kort bezoek in België

12 augustus 2015

Séverin Dabire is directeur van het medisch centrum "Notre Dame de la Providence de Ligmwaarè". Priesters van Burkina komen in de zomermaanden geregeld naar het zuiden van Frankrijk om daar collega's te vervangen die vakantie nemen. We maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar in België te ontmoeten. Voor wat betreft het containertransport met materialen voor de inrichting van de operatiezaal konden we samen de praktische punten verduidelijken. Ook de discussies over het aantrekken van medisch geschoold personeel waren heel verduidelijkend. We bezochten Brugge, Brussel, Oostende...maar Séverin was vooral enthousiast over het bezoek aan een landbouwbedrijf.

Feestelijke receptie voor onze schenkers

12 april 2015

Tijdens het bezoek van Wilfried organiseerden we een receptie om onze sponsors te danken en uitgebreid verslag te brengen van onze activiteiten, met aandacht voor het financiële luik. Om onze toekomstplannen te realiseren (inrichten operatiezaal, opsmuk gebouwen op het terrein) zullen bijkomende fondsen nodig zijn. Daar werken we aan. We danken Ria en Peter (en de familieleden) voor de hartelijke ontvangst en de lekkere bereidingen.

 

Père Wilfried Somda brengt een bezoek aan België

april 2015

In september 2014 gingen Marie, Brecht en Bart, studenten tandheelkunde, naar Burkina om met tandarts Wilfried Somda en zijn collega Coulibaly een project op te zetten rond preventieve tandheelkunde in een school. Prof. dr. Luc De Visschere van het UZ Gent is supervisor. Wilfried bracht nu een tegenbezoek. Hij maakte kennis met de universitaire dienst en met het tandtechnisch labo van Hans Andries in Antwerpen. We kijken uit naar de resultaten die de studenten zullen voorleggen!

Piet bezoekt de bouwwerf

januari 2015

De bouwwerken schieten goed op. Om alles optimaal af te stemmen ging Piet, ingenieur-architect, in januari 2015 op werkbezoek. Hij kon vaststellen dat alles deskundig wordt aangepakt. De bouwvakkers werken er zeven dagen op zeven en alle medewerkers staan open voor discussie en nieuwe ideeën. Tijdens onze vorige bezoeken dachten we dat de architect alleen werkte, maar er is een heus architectenbureau bezig met de werf!

Eerste steenlegging operatieblok!

20 oktober 2014

Weldra komt er een rood blokje bij op de foto van de site van Ligmwaarè! De bouwwerken zijn gestart. De naam van de site is nu ook officieel: Notre Dame de la Providence de Ligmwaarè.We danken de vele sympathisanten die dit mogelijk maakten. Een volgende uitdaging is de uitrusting van de operatiezalen, waarvoor we al heel wat materiaal hebben verzameld. Philippe nam als anesthesist deel aan een missie van Artsen Zonder Vakantie in Burundi. Die kennis zal zeker nuttig zijn voor de verdere realisatie 

Werkreis naar Burkina

september 2014

Brecht, Marie, Bart, Ria, Marianne en Jan reisden af naar Burkina. Opnieuw konden we rekenen op Antoinette en Prosper (foto) voor een perfecte organisatie. Er waren drie doelstellingen:

- samenwerking met tandartsen Wilfried en Kuliba in en rond Diébougou

- samenwerking zorg Moeder en Kind op de site van Ligmwaarè

- finaliseren van de onderhandelingen aangaande de bouw van een operatieblok in Ligmwaarè

In mei 2014 bracht bisschop Raphaël Dabire een

bezoek aan het CSPS van Ligmwaarè.

 

De aanbestedingen voor de bouw van het operatie-

blok starten eerstdaags.

 

De tickets zijn geboekt voor begin september 2014!

Marianne, Marie en Brecht gaan tandarts Wilfried 

helpen.

Preventieve tandheelkunde

maart 2014

Tandarts Wilfried Somda trekt naar de scholen in de buurt en leert de kinderen hoe ze hun tanden moeten poetsen. De tandpasta en tandenborstels die we in januari hebben gegeven komen hier al goed van pas.

Reis naar Burkina Faso

januari 2014

Omdat wederzijdse engagementen best duidelijk worden vastgelegd vonden we het aangewezen om met een beperkte delegatie naar Burkina te gaan. We hadden Narcisse Dabire eveneens uitgenodigd. Narcisse is arts en volgt een opleiding orthopedie in Marokko. Hij zal de medische activiteiten in Ligmwaarè coördineren. De plannen werden uitgebreid besproken. We leerden père Séverin, de directeur van het CSPS en van de PRAH, beter kennen en stelden ook vast dat vele sponsors actief zijn in de regio. We tekenden een overeenkomst met mgr Raphaël Dabire voor de bouw van een operatieblok en trekken hiervoor 100 000 euro uit. 

Reis naar Burkina Faso

Februari 2013

We willen onze projecten samen met onze Burkinabese vrienden realiseren. Daarom is het belangrijk om regelmatig contact te hebben. We hadden besprekingen met de mgr. Raphaël Dabire, met de architect, met bewoners van het dorp Ligmwaarè, met medewerkers van het CSPS. Antoinette en Prosper Somda bezorgden ons een warm onthaal en ontpopten zich als ware reisorganisatoren!

de VZW Materniteit Dano Burkina Faso wordt opgericht

September 5, 2012

we reisden voor een eerste keer naar Burkina Faso in 2010. Antoinette Somda, die bij de douane werkt en zo regelmatig in Belgie kwam, nodigde Jan Claeys en zijn vrienden uit. We besloten in de regio Sud-Ouest een project in de gezonheidszorg te starten en richtten daarom een VZW op.

Studiereis naar Benin

maart 2012

Om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg in West Afrika trokken we in maart 2012 met onze contactpersonen van Burkina (Marie Antoinette Somda, père Séverin, père Evariste) naar Benin. We bezochten er de ziekenhuizen die ondersteund worden door de stichting Hubi en Vinciane (www.hubi-vinciane.be). Deze centra (in Papané en Boko) groeiden van eenvoudig dispensarium naar een mooi uitgebouwd ziekenhuis.

Please reload

 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijke zetel: Kwartelstraat 9, 8400 Oostende ondernemingsnummer 0847.743.574

  • Facebook Social Icon