Voor elke kleuter een klasfoto!

april 2018

Het wordt stilaan een gewoonte om een bezoekje te brengen aan de kleuterklasjes, in de buurt van de PRAH waar we logeren. Twee zusters beheren het schooltje. Dat kleuters naar school gaan is al uitzonderlijk in Burkina. De twee klasjes zijn heel net ingericht, De zusters brengen de kleuters allerlei vaardigheden bij. Er is tijd en voldoende plaats om buiten te spelen. Bij onze laatste reis hebben we klasfoto's gemaakt en voor iedere kleuter een foto opgestuurd. We waren aangenaam verrast en ontroerd door de mooie bedankingsbrief van soeur Marie Madeleine.

Vroeger dan verwacht: containertransport naar Burkina

juli 2017

Met de ondersteuning van Wereld Missie Hulp is er opnieuw een container vertrokken. Het AZ Alma van Eeklo schonk, naar aanleiding van het in gebruik nemen van het nieuwe ziekenhuis, medisch materiaal van zeer goede kwaliteit. De orthopedisch chirurg ter plaatse, Narcisse Dabire, zal gebruik kunnen maken van een volledig uitgeruste orthopedische operatietafel. Monitoren, operatielampen, verbandmateriaal... zijn onderweg. Ook een Volkswagen Sharan, kledij en sportartikelen zullen er zeker welkom zijn.

Het medisch centrum maakt nu zelf Javel of bleekwater aan

Mei 2017

Door water en zout te mengen, en vervolgens electrolyse toe te passen, onstaat bleekwater of Javel (NaClO). Dank zij de steun van de stad Deinze kochten we een toestel voor het maken van bleekwater. Hiermee kan je poetsen, instrumenten reinigen en drinkwater maken. De Burkinabese staat moedigt dit aan. Dit is belangrijk voor een goede hygiëne.  

We investeren in de verbouwing van de artsenwoning

februari 2017

In Burkina is het gebruikelijk (en vaak noodzakelijk) dat een medisch centrum een woning ter beschikking stelt van de arts, die door de staat wordt benoemd. De orthopedist, Narcisse Dabire, doet nu regelmatig consultaties in het centrum. Hij is ook verantwoordelijk voor de start van de activiteiten in de operatiezaal. Om de komst van een médecin généraliste te bespoedigen hebben we besloten te investeren in het opknappen van een woning (op het terrein) voor een bedrag van 12 000 euro.

De apotheek van het medisch centrum in Ligmwaarè is vernieuwd en uitgebreid

2016-2017

Elisabeth en Christophe Grolleau verbleven enkele maanden in Ligmwaarè. Ze maakten een inventaris van de medicamenten, zorgden voor een goed beheer van de goederen en stock, en vernieuwden de rangschikking van de producten. ze verzamelden fondsen via "Association Ligmwaarè" en ondertussen zijn de verbouwingen afgerond: er is een ruimer, goed afgesloten lokaal, gesloten apotheekkasten (gemaakt in Burkina), een frigo die werkt met zonnepanelen en batterijen. Ze zorgden voor de opleiding van het personeel.  

"Projet incompatibilité rhésus, une incompatibilité sanguine entre la mère et l'enfant"

Juni 2016

Het bepalen van de bloedgroep is geen routine in het gezondheidscentrum van Ligmwaarè, en het is een bijkomende kost voor de patiënt. Verschillen tussen moeder en baby kunnen in specifieke situaties ernstige problemen bij de baby veroorzaken. Dit kan voorkomen worden door het tijdig toedienen van medicatie. Daarom financierden we een project dat volledig wordt uitgewerkt door de medewerkers ter plaatse.

De container met hulpgoederen is in Ligmwaarè toegekomen

begin januari 2016

Na heel wat voorbereiding slaagden we er is een container met hulpgoederen te verzenden.Dit is enkel mogelijk dankzij de hulp van vele personen en organisaties in Vlaanderen en in Burkina. Een wagen, operatiemateriaal, kledij, verbandmateriaal en nog veel meer kwamen begin januari  toe in Ligmwaarè. Einde februari reizen we naar Burkina om de operatiezaal te installeren en een opleiding echografie te geven. We hopen meer duidelijkheid te krijgen over de arts in het centrum, zodat we nieuwe projecten op de site kunnen starten.

Project tandheelkunde

september 2014

Brecht, Marie en Bart werkten (onder supervisie van Marianne) samen met tandartsen Wilfried en Coulibaly in hun kabinet in Diébougou, en in de brousse. Ze hebben aan de universiteit van Gent de goedkeuring gekregen om hun bevindingen te gebruiken voor een werk rond maatschappelijke tandheelkunde. Dit kan de zorg ter plaatse ten goede komen.  

De bouw van een operatieblok

2014

De overheid gaf in 2013 de toestemming om het CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale, een dispensarium) om te vormen tot CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale). Een operatieblok is dan een noodzaak. Dr. Narcisse Dabire zal de medische zorg op zich nemen. Hij volgt nu zijn opleiding orthopedie in Marokko. Het terrein en de gebouwen zijn eigendom van het episcopaat van Diébougou. We kiezen steeds voor een project dat duidelijk afgelijnd is wat betreft budget en tijd waarin het kan gerealiseerd worden. We ondertekenden in januari 2014 een "accord de partenariat" en engageerden ons voor de som van 113 000 euro. De bouwwerken zijn gestart op 20 oktober 2014.

Toestellen voor labo, optiek, apotheek

2012-2013

Door de contacten met de verantwoordelijken ter plaatse leerden we welke prioriteiten er zijn. We investeerden in toestellen voor het labo (dat niet meer actief was), apparaten voor het monteren van brillen, sterelisator en materialen voor de tandarts. We namen een echografietoestel (schenking van dr. Louise Hoing) mee en Jan en Ria gaven instructies over het gebruik ervan. Een RX toestel en echografieapparaat (gift van AZ Damiaan, Oostende) werden per container getransporteerd. De voorraad van de apotheek werd aangevuld. Dit alles kostte ongeveer 20 000 euro.

Please reload

 
 

Maatschappelijke zetel: Kwartelstraat 9, 8400 Oostende ondernemingsnummer 0847.743.574

  • Facebook Social Icon