Centre Médical Notre Dame de la Providence de Ligmwaarè

"Samen voor gezondheid"

De eerste activiteiten op de site van Ligmwaarè dateren van 1990. Op initiatief van de bisschop ging een eenvoudig dispensarium (CSPS of Centre de Santé et de Promotion Sociale) van start. De mensen kregen er verpleegkundige zorgen. Men bouwde een materniteit, een labo, een hospitalisatiegebouw en een kinderafdeling. Bij gebrek aan mensen en middelen bleven de gebouwen onderbenut. in 2011 kwamen we er voor het eerst. Op vraag van de bisschop sponsorden we de vernieuwing van de materniteit. 2014 is een keerpunt: het centrum wordt door het ministerie erkend als CMA (Centre Médical avec Antenne Chirurgicale) met de naam Centre Médical Notrde Dame de la Providence de Ligmwaarè. Dit maakt een doorgedreven investering in mensen en middelen noodzakelijk. We kunnen de bouw van een operatieblok financieren, Opstarten van de chirurgische activiteit is ingewikkelder dan verwacht maar sinds begin 2017 is er een orthopedisch chirurg en een arts algemene geneeskunde. Samen met de directeur, père Séverin, en zijn medewerkers werken we aan de verdere uitbouw met oog voor welzijn en gezondheid van patiënten en personeel. In mei 2020 hebben twee anesthesie verpleegkundigen en een arts met chirurgie specialisatie het team vervoegd.

IMG_7093 (2).jpg
water.jpg
ziekenwagen.JPG
 

het terrein

Een medisch centrum in de brousse ziet er anders uit dan wat we gewoon zijn. Overal staan struiken en beplantingen. Er groeien pindanoten. Het is dor in het droge seizoen en groen tijdens het regenseizoen. Er zijn geen aangelegde paden. De gebouwen staan verspreid op het terrein. Er is ook geen omheining en mensen en dieren wandelen over het terrein. De omtrek van het terrein is 2,8 km. In augustus 2019 maakte onze ingenieur Piet een nauwkeurige inventaris van alle gebouwen. Dit maakt een betere planning van toekomstige infrastructuurplannen en van de bestemming van gebouwen mogelijk.

tijdens het regenseizoen
dieren bij het hospitalisatiegebouw
het droge seizoen
google maps, de gebouwen
waterpomp
 
voor de verbouwing
voor de verbouwing
voor de verbouwing
voor de verbouwing
de werken, 2011
de werken, 2011
overdekt terras
vernieuwde bevallingskamer, 2011
"Kind en Gezin"
"Kind en Gezin"
prenatale consultatie
een hartelijke groet
opleiding echografie
opleiding echografie

de materniteit

Zorg moeder en kind,er zijn niet veel statistieken nodig om te weten dat dit een prioriteit moet zijn. Van bij de start, in 2011, hebben we hierop ingezet. We zijn een kleine vzw met beperkte middelen, maar we geloven dat samenwerking met onze partners in Burkina, hoe kleinschalig ook, een verschil maakt. In 2011 kwamen ongeveer 40 moeders naar het centrum om er in betere omstandigheden te bevallen. In 2016 zijn het er 133. Belangrijk is ook dat de baby op die manier geregistreerd is, en dus ook bijvoorbeeld de nodige vaccinaties krijgt. Het gebouw werd grondig vernieuwd, het overdekt terras is een echte ontmoetingsplaats geworden voor moeders, kinderen en personeel. Moeders komen er voor consultaties tijdens de zwangerschap, en na de bevalling. De voeding van de kinderen krijgt veel aandacht.

 

operatieblok

Om van een dispensarium naar een CMA (Centre Médicale avec Antenne chirurgicale) op te klimmen is een operatiezaal nodig. We hebben de bouw ervan gefinancierd (114 000 euro). De nodige materialen voor de inrichting van de zalen kwamen via containertransport ter plaatse aan. we zorgden ervoor dat alles correct geïnstalleerd werd. In juni 2017 kwamen de inspecteurs van het ministère de la santé langs. Hun oordeel was strenger dan verwacht. Er dienen nog enkele aanpassingen te gebeuren en dan kan de arts orthopedist van start gaan. Een orthopedische operatietafel, monitoren, chirurgische instrumenten zijn al ter plaatse.In 2018 is er een "passerelle" gebouwd, een verbindingsweg tussen de gebouwen. Ondertussen  zijn de aanpassingen goedgekeurd door het ministerie.Einde 2018 startten de chirurgische activiteiten. De passerelle met "salon ouvert" zorgt duidelijk voor meer confort.

de bouwplaats
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
bouwwerken, 2015
werfvergadering
bouwwerken, 2015
de ploeg
bezoek van mgr Rafael Dabire
bouwwerf, 2015
2015
installatie electriciteit, 2016
2015
installatie operatielampen
electriciteit ok!
voorziening voor personeel
operatiezaal
de passerelle, 2018
orthopedische operatietafel, 2018
januari 2019: ingreep
jan 2019 orthopedie
 

dokterswoning

Omdat het medisch centrum afgelegen is, moet er een woning voor de arts zijn. Een gebouw op de site kwam hiervoor in aanmerking en we financierden de verbouwing (electriciteit en water binnenbrengen, keuken en badkamer installeren, plafonds en vloeren herstellen) voor een bedrag van 11 700 euro. Een arts generalist kan er einde 2017 zijn intrek nemen. Dank zij de opbrengst van Music for Life einde 2017 kon de woning bemeubeld worden. Einde 2018 benoemde de staat Zakaria Tiemtore als nieuwe arts algemene geneeskunde. Ondertussen is er, op initiatief van de directeur Séverin Dabire, een tweede woning gebouwd in 2019 (gesponsord door Fransen).

voor de verbouwing (febr 2017)
na de werken: omheining en afdakje
na de werken
2018: de keuken is in gebruik
de meubels, lokaal gemaakt
2019: woning in aanbouw
 

dispensarium

In het dispensarium doen de verpleegkundigen consultaties. Tot voor enkele jaren was de apotheek daar gevestigd, maar er is nu een volledig vernieuwde apotheekruimte bij de materniteit (2016). In 2017 nam de directeur, père Séverin, het initiatief om het gebouw een grondige opknapbeurt te geven, zodat artsen en verpleegkundigen hun patiënten in betere omstandigheden kunnen ontvangen.

consultaties
dispensarium
team van verpleegkundigen
arts, verpleegkundige en directeur
consultatieruimte
consultatieruimte
consultatieruimte
wachtkamer
 

opnamegebouw

In een dispensarium krijgen mensen doorgaans ambulante zorgen. Nu er een erkenning is om operaties uit te voeren zal een goede opnamedienst belangrijker worden. Het gebouw staat er maar aanpassingen dringen zich op. Nieuwe, ter plaatse gemaakte bedden met muskietennetten geven meer comfort. Een Frans koppel zorgde voor de nodige schilderwerken in het gebouw. Het sanitair blokje (eigenlijk alleen een put in de grond) is vernieuwd in 2017. In 2018 werd het dak hersteld en bouwde men een verbindingsweg (passerelle) met de operatiezaal. In 2019 werden zowel in de kamers als op de terrassen tegelvloeren gelegd. De kamers werden allemaal met afwasbare verf herschilderd. Zo is dit veel onderhoudsvriendelijker. Een tweede leegstaand gebouw werd ook volledig gerenoveerd in 2020.

opnamegebouw
passerelle naar hospitalisatie
opnamegebouw
nieuwe bedden, kamer geschilderd
grondige aanpak in 2019
oud "sanitair blok"
nieuwe "latrine"
 

werking

Centrum maakt zelf Javel

Sinds begin 2017 heeft het centrum een toestel om Javel of bleekwater te maken. Dit kan dienen voor reinigen van oppervlakken en van instrumenten. Het is goedkoper dan de chloortabletten. 

Moeder en kind: Rhesusproject

Moeders kennen niet steeds hun bloedgroep. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de baby. Door dit project maken we dit mogelijk en betalen ook de medicatie die het risico voor verwikkelingen kan voorkomen.

Mobiliteit

Mobiliteit van het personeel, bijvoorbeeld om vaccins op te halen, mogelijkheden voor ziekentransport, ...Twee Volkwagens Sharan (schenkingen) maken dit mogelijk.

Inrichten van operatiezalen

Operatietafels, lampen, instrumenten, kledij, meubilair, monitors, sterelisatie, ... via containertransport kwam alles ter plaatse en we zorgden voor de installatie.

Het labo

Reeds in 2013 zorgden we ervoor dat het labo de nodige analyses kon uitvoeren. na een moeilijke periode is er nu een samenwerkingsverband met het ziekenhuis van Dano. De laborant van Dano doet dagelijks analyses in Ligmwaarè.

Moeder en kind: echografie

Tijdens de zwangerschap is echografie onmisbaar. We zorgen voor de toestellen en voor de opleiding van het personeel. sinds 2019 komen gynaecologen er maandelijks consultaties doen.

Koken

De familie maakt het eten klaar voor de patiënt. Op de grond maken ze een vuurtje, maar in het regenseizoen dooft het vuur. Een hangar cuisine brengt de oplossing (2017).

Personeel

Sinds 2019 investeren we in opleidingen: een arts volgt een training van 6 maanden in algemene chirurgie, wat een noodzaak is. We betalen ook gedeeltelijk de studies van een arts algemene geneeskunde.

 

apotheek

In 2011 beperkte de apotheek zich tot enkele rekken. Elisabeth en Christophe, een Frans koppel, besloten de apotheek en de werking ervan volledig te vernieuwen. Ze verblijven regelmatig enkele maanden in Ligmwaarè. Het lokaal is nu ruimer, de ramen zijn gesloten zodat er geen stof binnenwaait, en er is airco. Dit is noodzakelijk voor de goede bewaring van de medicatie. Een frigo werkt op zonnepanelen en de apotheekkasten (in Burkina gemaakt) zijn nu heel overzichtelijk. Ze werkten een programma voor stockbeheer uit en zorgden voor een computer. Ze hebben Zacharia goed opgeleid. Sinds begin 2017 is de apotheek in gebruik.

grondige renovatie van het labo gebouw

........

het loket
de frigo werkt op zonnepanelen
de apotheek in 2011
de apotheek in 2013
verbouwing (2016)
insatllatie van zonnepanelen
de nieuwe kasten
Zacharia in de nieuwe apotheek
Elisabeth en Christophe

hangar cuisine

In de meeste medische centra in Burkina Faso kookt de familie voor de opgenomen patiënt. Ze staan ook gedeeltelijk in voor de verzorging. In 2017 financierden we de bouw van een "hangar cuisine", een operdekte kookplaats. Hierdoor kan er ook in het regenseizoen worden gekookt. Men installeerde ook enkele wasdraden, zodat de was niet meer op de grond moet drogen. 

kookvuur
de nieuwe hangar cuisine
palen voor de wasdraden
 
 

water en vuur

Het centrum moet zelf voor de voorziening van water zorgen. In 2015 kwamen we tussen voor het herstel van de waterpomp. De watertoren diende ook dringend hersteld te worden. De directie nam zelf het initiatief om de binnenkant van de toren te herstellen. 

Voor electriciteit kan men gebruik maken van het net, maar omdat er soms onderbrekingen zijn installeerde de directie een generator voor noodgevallen.

Een centrum met operatiekwartier moet beschikken over een verbrandingsoven voor afvalverwerking. De verantwoordelijken vonden hiervoor zelf de nodige financiering.

waterput
waterpomp
watertoren
verbrandingsoven
stroomgenerator
 

ziekenvervoer

Einde 2019 financierden we de aankoop van een ziekenwagen. Het werd een nieuwe Toyota Land Cruiser 4x4. Onze partner zorgt zelf voor de aankoop ter plaatse en voor alle nodige formaliteiten. Het is een niet geringe (€36 600) maar noodzakelijke investering. De wagen is geschikt voor alle wegen en het is een duurzame oplossing. Iedereen in de regio kan beroep doen op dit ziekenvervoer. Bedoeling is ook hiermee financiële middelen te genereren voor de werking van het medisch centrum. Onze Italiaanse partner Mano nella Mano is in ieder geval tevreden. Nu kunnen ook de zieken van het dorp Kpaan, waar ze actief zijn, veilig vervoerd worden. Sinds juli 2020 is de wagen in gebruik.

 

voorzieningen voor beeldvorming...

en verder

...........

een mooie inkom....

een omheining rond het centrum....

samen nadenken over het beheer van het centrum...

internet op het terrein, voldoende computers en ICT ondersteuning

Maatschappelijke zetel: Kwartelstraat 9, 8400 Oostende ondernemingsnummer 0847.743.574

  • Facebook Social Icon