MET DANK AAN

De VZW realiseerde, dankzij uw steun, met de medewerkers in Burkina de omvorming van een CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale, zonder artsen) naar CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) in Ligmwaarè, sanitair district Dano in Burkina Faso. Een operatieblok werd gebouwd en ingericht. Bestaande gebouwen worden opgeknapt. We ondersteunen een tandheelkundig project in Diébougou.

In juni 2017 werd het "Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso" opgericht.

Dit Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Voor 2020 geldt een vermindering van 60%.

 

Stort op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC: BPOTBEB1, 

 

van de Koning Boudewijnstichting,

 

met vermelding ***017/0970/00031*** (opgepast: enkel gestructureerde mededeling)

Wie geen fiscaal attest wenst kan storten op rekening BE42 9730 7206 3354  van de vzw Materniteit Dano Burkina Faso.

Hartelijk dank!

Maatschappelijke zetel: Kwartelstraat 9, 8400 Oostende ondernemingsnummer 0847.743.574

  • Facebook Social Icon