top of page
IMG_6143.JPG

Dankzij uw steun kan het medisch centrum in Ligmwaarè uitgebouwd worden. In de PRAH ondersteunen we de tandheelkunde en de oogheelkunde. We kunnen nu ook inzetten op de aanleg van waterpunten in de omliggende dorpen. 

In juni 2017 werd het "Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso" opgericht.

Dit Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

 

Stort op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC: BPOTBEB1

 

van de Koning Boudewijnstichting

 

met vermelding ***017/0970/00031*** (opgepast: enkel gestructureerde mededeling)

of doe een schenking ONLINE.

Wie geen fiscaal attest wenst kan storten op rekening BE42 9730 7206 3354  van de vzw Materniteit Dano Burkina Faso.

 

​Hartelijk dank!

Met dank aan

bottom of page