top of page

Onze missie

Sinds 2011 zijn we als kleine vzw actief in Burkina Faso. 

In februari 2022 actualiseerden we onze doelstellingen:

  1. We zetten in op gezondheidszorg (en het welzijn dat daaruit voortkomt) in de brede zin van het woord (vb ook preventie, detectie, geestelijk welzijn…). De projecten die we ondersteunen zijn voor de brede bevolking in de regio toegankelijk.

  2. We blijven actief in de huidige regio rond Diébougou.

  3. Onze partner is het bisdom van Diébougou. We benadrukken het belang van samenwerking tussen het Centre Médical in Ligmwaarè, de PRAH Projet de Réhabilitation des Aveugles et autres Handicapés) en de Université Reine du sud-Ouest. Ligmwaarè en PRAH zijn  nu beiden CMA. De Université kan vb met een opleiding verpleegkunde stageplaatsen organiseren. We vragen dat onze partners, bij een vraag voor sponsoring, samen collegiaal overleggen over de prioriteiten en over de zinvolheid van hun vraag binnen onze doelstellingen (punt 1en 2). Ze ondertekenen dan samen de eventuele vraag. Bedoeling is hen maximaal verantwoordelijkheid te geven.

De meeste leden van de VZW zijn op één of andere manier vertrouwd met de gezondheidszorg (in België). We hebben ook een ingenieur, jurist en economist in ons team.

Nauwe samenwerking met de lokale verantwoordelijken is voor ons een prioriteit.

 

We gaan er voor!

leden.PNG

Leden

Jan Claeys, voorzitter

Jeroen Degadt, penningmeester

Peter Degadt

Ria Follet

Lieve Standaert, secretariaat

Piet Standaert

Marianne Strubbe

Philippe Vuylsteke

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 

Hartelijk dank!

bottom of page