top of page

Proper water: een basis voor gezondheid

Vanaf 2021 investeren we in het beschikbaar stellen van proper water. Dit is immers een basis voor goede gezondheid. We financieren twee gesloten waterputten met een manueel aangestuurde pomp in de dorpjes Var en Prou (in de regio Sud Ouest waar we al actief zijn). De totale kostprijs is € 13 000, we financieren € 11 700. Het resterende deel wordt door de plaatselijke gemeenschap betaald. Om een voldoende debiet te garanderen moet men tot op een diepte van 50 tot 80 meter boren. 

Vooraleer de werken beginnen richten de bewoners een raad op om de pomp de beheren en te zorgen dat alles goed onderhouden wordt. Een gezin betaalt € 1,9 per maand om water te putten. Veelal is dit een taak van de vrouwen. Ook de kinderen worden betrokken. Ze krijgen de kans om rond de plaats een boompje te planten en dat ook te onderhouden. De staat streeft naar één waterpunt per 300 inwoners, maar in de praktijk zullen ongeveer 4200 mensen van deze twee punten kunnen gebruik maken. Onze contactpersoon ter plaatse heeft ervaring op dit vlak. Dat is nodig want er zijn malafide aannemers die herstellingen niet goed uitvoeren, zodat ze snel kunnen terugkeren om nog eens te herstellen. 

video aanleg waterput febr. 2021

Afbeelding waterput.jpg

Université Catholique la Reine du Sud Ouest

IMG-20220701-WA0005.jpg

De universiteit opende einde 2021 zijn deuren op initiatief van het episcopaat van Diébougou. Evariste Somda is logistiek directeur. Op een braakliggend terrein financierden we de aanleg van een boorput met watertoren (€ 19 700). In de toekomst komt er een studentenverblijf en een afdeling agriculture. Voeding en water zijn een basis voor goede gezondheid. 

bottom of page